Flex-1500

SDR FlexRadio FLEX-1500 ( 2010) Flex3000 Flex5000 - QRP SDR . Flex1500 . - , , USB, , ( ), . PowerSDR v2.x , Firmware, - BITE

: 0.01 60 MHz
: 5W
USB
48 -
10155
PowerSDR v2.ՠ
- FT-817/857/897 .

Flex1500

 

 

FlexRadio